ทำอย่างไร จึงคลายการยึดถือสภาพธรรมว่าตัวตน
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6593
อ่าน  2,561

สภาพธรรมนั้นเป็นชีวิตประจำวันจริงๆ เมื่อเข้าใจสภาพของจิต และเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และต่างก็เป็นปัจจัย อาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง ก็จะทำให้ค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมว่า เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน


  ความคิดเห็น 1  
 
คุณ
วันที่ 28 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
bunphon
วันที่ 12 ก.ย. 2554

การนอนสวดมนตและภาวนาและก็หลับไปเป็นการสร้างกุศลได้หรือเปล่าครับสาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ก.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 2 ครับ

ต้องมีความเข้าใจ คือ ปัญญาเป็นพื้นฐาน ไม่เช่นนั้นก็จะสำคัญlสิ่งที่ทำว่าเป็นการเจิญกุศลก็ได้ กุศล คือ ขณะที่ให้ทาน รักษาศีล เจริญปัญญา มีการฟังพระธรรม เป็นต้น ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
peem
วันที่ 28 ต.ค. 2560

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ