นามธรรมรูปธรรม
 
nee
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  645
อ่าน  6,345

นามธรรมคืออะไร  รูปธรรมคืออะไร ระลึกอย่างไรจึงจะเป็นสติปัฎฐาน


Tag  นามธรรม รูปธรรม สติปัฎฐาน
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

ทุกสิ่งที่มีจริงในโลกเมื่อกล่าวโดยย่อแล้วคือ นามธรรม และ รูปธรรม  นามธรรม คือ สภาพรู้  อาการรู้  มีลักษณะรู้  ได้แก่ จิต เจตสิก สภาพรู้ทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น  ทางกาย ทางใจ  ความคิดนึกต่างๆ  ความรู้สึกสุขทุกข์  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความริษยา  ความเมตตา สติ ปัญญาเป็น ต้น  เหล่านี้เป็นนามธรรม  รูปธรรม คือ สภาพไม่รู้อะไร ได้แก่ สีต่างๆ  เสียงต่างๆ   กลิ่นต่างๆ  ดิน น้ำ ไฟ ลม  อากาศ เป็นต้น  เหล่านี้ไม่รู้อะไร  เป็นรูปธรรม  ทั้งนามธรรมและรูปธรรมมีลักษณะเป็นของตน  เมื่อสติเกิดขึ้นรู้ลักษณะของนามธรรมและลักษณะของรูปธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าสติปัฏฐาน   

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ