ธรรมประเภทใด
 
pue
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  647
อ่าน  813

การที่บุคคลหนึ่งถูกถามเพื่อให้คิดพิจารณาถึงเหตุผล แต่ไม่ยอมคิด กลับจะขุ่นใจแทนเช่นนี้  เขาขาดการสะสมมาของธรรมประเภทใด และจะเจริญธรรมประเภทนั้นได้หรือไม่ อย่างไร

ขอบคุณครับ


Tag  เตือน
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

ผู้ที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อถูกเตือนหรือถามให้คิดเหตุผลย่อมขอบคุณผู้ที่เตือนนั้น เห็นผู้ที่เตือนเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้น  เพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกเตือน กลับมีความขุ่นใจ  เพราะขาดปัญญาเครื่องพิจารณาเหตุผล เขาควรอบรมเจริญปัญญาอันเป็นคุณธรรมของบัณฑิตทั้งหลาย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ