ความปลื้มปีติ
 
pue
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  648
อ่าน  878

ความปลื้มปิติจนเกิดน้ำตา สามารถเป็นกุศลจิตได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ระลึกถึงความเพียรและพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงคุณอันประเสิรฐที่สุดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความอดทน ความเมตตา ความศรัทธา และกุศลจิตมากมาย เป็นต้น ความคิดเห็นเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

อาการปีติจนทำให้ขนชูชันและน้ำตาไหลขณะที่จิตเป็นกุศลย่อมมีได้ แต่ผู้ที่เกิดปีติย่อมทราบเองว่าขณะนั้นจิตของท่านเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ต้องรู้ด้วยสติและสัมปชัญญะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ