ความปลื้มปีติ
 
pue
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  648
อ่าน  739

ความปลื้มปิติจนเกิดน้ำตา สามารถเป็นกุศลจิตได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น ระลึกถึงความเพียรและพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ที่ทรงคุณอันประเสิรฐที่สุดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความอดทน   ความเมตตา   ความศรัทธา  และกุศลจิตมากมายเป็นต้น  ความคิดเห็นเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่

ขอบคุณครับ


Tag  ปลื้มปิติ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

อาการปีติจนทำให้ขนชูชันและน้ำตาไหลขณะที่จิตเป็นกุศลย่อมมีได้ แต่ผู้ที่เกิดปีติย่อมทราบเองว่าขณะนั้นจิตของท่านเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ต้องรู้ด้วยสติและสัมปชัญญะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ