การกรวดน้ำ
 
ความจริง
วันที่  2 ม.ค. 2549
หมายเลข  649
อ่าน  3,507

กระผมมีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งที่จะรบกวนท่านวิทยากรช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องของการกรวดน้ำนะครับ คือว่า กระผมก็เห็นว่าปู่ย่าตายายเค้าก็ทำกันมาตลอดอะนะครับ เมื่อพระท่านสวดบทที่จะต้องกรวดน้ำขึ้นมาเราก็ต้องเทน้ำลงบนพื้นหรือภาชนะ การทำอย่างนี้ผมสงสัยว่า มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเปล่า แล้วถ้าใช่มันมีเหตุผลอย่างไร และทำไปเพื่ออะไร ส่วนการทำที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่างไรครับ ขออนุโมทนาล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ 

ขอบคุณมากครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ยังไม่พบข้อความกล่าวถึงการกรวดน้ำ แต่มีพูดถึงการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ไม่มีการหลั่งน้ำตอนที่พระสวด มีผู้อธิบายว่าการหลั่งน้ำเป็นการแสดงถึงการมอบให้ส่วนบุญที่เป็นนามธรรม คือ ธรรมดาเมื่อมีการมอบให้สิ่งของแก่กันต้องมีการยื่นมอบให้ แต่ถ้าเป็นของใหญ่ เช่น ที่ดิน กุฏิวิหารหรือบุญซึ่งมองไม่เห็นก็แสดงการมอบให้โดยการหลั่งน้ำ ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญให้ญาติแต่ไม่มีการหลั่งน้ำ เพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่เจตนาของผู้ให้ถ้าหลั่งน้ำแต่พูดอะไรก็ไม่รู้ ญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ไม่ทราบ แต่ถ้าเราอุทิศส่วนบุญโดยไม่ใช้น้ำ  แต่มีเจตนาให้ และพูดภาษาที่เข้าใจได้ เช่น "ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาติทั้งหลายจงมีความสุข" การอุทิศส่วนบุญแบบนี้ ย่อมสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายได้เหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยครั้งพุทธกาล

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ม.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ