การใช้เงิน
 
lek
วันที่  4 ม.ค. 2549
หมายเลข  655
อ่าน  558

พุทธองค์เคยสอน ฆาราวาสเกี่ยวกับการใช้เงิน หรือจัดการเรื่องการเงิน บ้างไหมครับ ถ้ามีท่านสอนไว้อย่างไรครับ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 4 ม.ค. 2549

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนทุกอย่างทั้งประโยชน์สุขในปัจจุบัน ประโยชน์สุขในสัมปรายภพ และประโยชน์สุขสูงสุดคือการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมละกิเลสได้ทั้งหมดดับทุกข์ทั้งหมดไม่ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป

โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกที่ยกมาบางส่วนเท่านั้น
 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 4 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 4 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
study
วันที่ 4 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ