วัน เดือน ปีเกิด สามารถบอกชะตากรรมของคนได้หรือครับ
 
lek
วันที่  4 ม.ค. 2549
หมายเลข  656
อ่าน  2,851

การที่บางคน (หมอดู) รู้เรื่องในอนาคตของคนอื่นได้ แล้วทำนายได้ถูกต้องนั้น แสดงว่า วัน เดือน ปีเกิด สามารถบอกชะตากรรมหรือบอกแผนที่ชีวิตของคนอื่นได้หรือครับ ทางศาสนามีกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 4 ม.ค. 2549

ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยครั้งพุทธกาล ซึ่งมีการเรียนวิชาทำนายลักษณะ เป็นวิชาที่มีการเรียนสืบๆ กันมาเป็นเวลานาน และพราหมณ์ได้ทำนายลักษณะของพระโพธิสัตว์ว่า ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ในอรรถกถาได้อธิบาย ตำราการดูมหาปุริสลักษณะว่า พระพรหมทราบว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก จึงใส่ตำรานี้ให้พราหมณ์ทั้งหลายเรียนกัน

สำหรับเรื่อง วัน เดือน ปีเกิด หรือดวงดาว ไม่มีส่วนทำให้คนเราได้ลาภ ได้ยศ ได้ทรัพย์และมีความสุขแต่อย่างใด การกระทำ (กรรม) ของบุคคลคนนั้นในอดีตต่างหาก ที่ทำให้เขาเป็นไปต่างๆ แต่กรรมจะส่งผลก็มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประเทศที่เกิด การคบมิตร ความเพียร เป็นต้น ฉะนั้น ตำราสถิติที่พูดถึงวันเดือนปีเกิด ไม่สามารถบอกความเป็นไปของทุกคนอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด เป็นการกล่าวรวมหลายๆ อย่างไว้ อาจจะตรงสักอย่างหนึ่ง เพราะชีวิตของทุกคนก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว และคนที่ไม่ได้เกิดวันเดือนปีนั้น ก็เป็นอย่างนั้นได้ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
supakorn
วันที่ 3 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 9 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 11 ธ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
jaturong
วันที่ 8 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ