การเหลื่อมซ้อนของเวลา
 
lek
วันที่  3 ม.ค. 2549
หมายเลข  652
อ่าน  866

เคยรู้สึกหลายครั้งว่า ตัวเองเคยเห็นแบบนี้ เคยทำแบบนี้ หรือเคยอยู่สถานที่นี้มาก่อนทั้งๆ ที่จริง ไม่เคยแม้แต่คิด หรือเคยทำ และไม่เคยไปสถานที่แห่งนั้นมาก่อนเลย เคยอ่านหนังสือทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็น การเหลื่อมซ้อนของเวลา ทางศาสนาอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 3 ม.ค. 2549

พระพุทธองค์ทรงหยั่งทราบอดีตชาติของพระองค์เอง และทรงทราบความเป็นมาในอดีตของคนอื่นๆ ว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีความสุขหรือความทุกข์อย่างไร ในอรรถกถาธรรมบท กล่าวถึงอานนทเศรษฐีผู้ตระหนี่ เมื่อตายไปเกิดเป็นคนขัดสนยากจนเที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิต พอขอทานมาถึงบ้านเก่าในชาติที่แล้ว ก็จำได้ถึงสถานที่ต่างๆ และทรัพย์ที่เคยฝังไว้ยังไม่บอกใคร ก็ยึดว่าเป็นของตน ซึ่งพระพุทธองค์เสด็จมาที่นั้น และพยากรณ์ว่าเคยเป็นอานนทเศรษฐีและพิสูจน์โดยให้บอกที่ฝังทรัพย์ที่ปิดบังไว้ ฉะนั้น ในบางครั้งเราไปสถานที่บางแห่งรู้สึกเคยมาเคยเห็น ซึ่งในชาติปัจจุบันไม่เคยมา ก็แสดงถึงว่าเคยอยู่หรือเคยมาในชาติก่อนๆ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ