ศาสนาสิ้นไปเพราะเหตุอะไร
 
nee
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  646
อ่าน  788
ศาสนาสิ้นไปเพราะเหตุอะไร 

Tag  ศาสนาเสื่อม สิ้นศาสนา
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไป   เพราะพุทธบริษัทไม่ศึกษา  ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์  ในพระสูตร   พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุ   ให้พระศาสนาเสื่อมสิ้น ไว้หลายสูตร

โปรดอ่านข้อความโดยตรง

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549
 
  ความคิดเห็น 5  
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ