ขออนุโมทนาท่านผู้ชมทุกท่าน
 
บ้านธัมมะ
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  643
อ่าน  1,488

ขออนุโมทนาท่านผู้ชมทุกท่าน

เว็บไซต์บ้านธัมมะที่ท่านเข้าชมอยู่นี้เปิดให้บริการท่านผู้ชมจะครบ 2 ปี ในเดือน มีนาคม 2549 ในปีใหม่นี้ยังคงมีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงระบบต่างๆ มีข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฏกทางอินเตอร์เน็ต

หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับเว็บไซต์


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ