พยากรณสูตร .. การพยากรณ์อรหัต ๕ ประการ
 
เจตสิก
วันที่  17 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5988
อ่าน  717

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 220    ๓. พยากรณสูตร ว่าด้วยการพยากรณ์อรหัต ๕ ประการ

[๙๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  การพยากรณ์อรหัต  ๕  ประการนี้  ๕ประการเป็นไฉน  คือ  บุคคลย่อมพยากรณ์อรหัต  เพราะความเป็นผู้เขลาเพราะความเป็นผู้หลง ๑บุคคลผู้มีความอิจฉาลามก  ผู้ถูกความอิจฉาครอบงำย่อมพยากรณ์อรหัต  ๑บุคคลย่อมพยากรณ์อรหัต  เพราะความบ้า  เพราะจิตฟุ้งซ่าน ๑บุคคลย่อมพยากรณ์อรหัต  เพราะความสำคัญว่าได้บรรลุ  ๑  บุคคลย่อมพยากรณ์อรหัตโดยถูกต้อง ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  การพยากรณ์อรหัต ๕ ประการนี้แล.  บทว่า อิจฺฉาปกโต  ได้แก่  ถูกความอยากครอบงำ.


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

หนทางเดียวที่จะทำให้ถึงความเป็นพระอรหันต์  คืออบรมสติปัฏฐาน

รู้ธรรมะตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 18 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 18 ธ.ค. 2550

ปัจจุบันมีนักพยากรณ์ 4 จำพวก   พวกแรกเป็นจำนวนมากในนิตยสารพระเครื่อง  เน้นแนวปาฏิหาริย์ต่างๆ    รวมทั้งหนังสือประเภทให้หวยบอกเบอร์  พระดี พระเด่น พระดัง ต่างๆ พวกนี้  ได้แต่มองแบบสยองในกรรมอกุศล  คนเราต่างก็เป็นไปตามการสะสมจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.พ. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ