เรื่องพระมหาติสสเถระบรรลุพระอรหัต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5980
อ่าน  475

 เรื่องพระมหาติสสเถระ

มีเรื่องเล่าว่า  หญิงสะใภ้แห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง  ทะเลาะกับสามี

ตกแต่งและประดับกายเสียสวย  ราวกะเทพกัญญา  ออกจากอนุราธปุระ

แต่เช้าตรู่  เดินไปสู่เรือนญาติ  ในระหว่างทางได้พบพระมหาติสสเถระ

นั้นผู้เดินจากเจติยบรรพตมาสู่อนุราธปุระ  เพื่อเที่ยวบิณฑบาต  เกิดมี

จิตวิปลาสหัวเราะดังขึ้น  ฝ่ายพระเถระแลดูว่า  นี่อะไร  กลับได้

อสุภสัญญาในฟันของหญิงนั้น  แล้วได้บรรลุพระอรหัต เพราะ

เหตุนั้น  พระโบราณาจารย์จึงกล่าวไว้  (เป็นคาถา)  ว่า

พระเถระเห็นฟันของหญิงนั้นแล้ว  หวนระลึกถึง

  สัญญาเก่า  ท่านยืนอยู่ในที่นั้นนั่นเอง  ได้บรรลุพระอรหัต.
 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ