คนเจ้าระเบียบ
 
oom
oom
วันที่  3 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5738
อ่าน  1,809
การที่บางคนเป็นคนเจ้าระเบียบมาก  จนทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีความรู้สึกอึดอัด   ไม่มีความสุข เราควรทำอย่างไร และที่ว่าเป็นคนเจ้าระเบียบนั้น ควรเป็นแบบไหนจึงจะดี

Tag  ระเบียบ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 3 ธ.ค. 2550
พระธรรมคำสอนแนะนำให้ทุกคนควรแก้ไขตัวเอง       การแก้ไขผู้อื่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ แต่ถ้าทุกคนแก้ไขกิเลสของตนเอง ด้วยการอบรมเจริญปัญญา อบรมเจริญเมตตา มีความเป็นมิตรกับทุกคน รู้จักให้อภัย ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมถะ อบรมสติปัฏฐาน  เมื่อทุกคนหมดกิเลสปัญหาต่างๆ ย่อมไม่มี  
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
oom
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

         สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม คงไม่มีปัญหาอะไร กับคนเจ้าระเบียบมากๆ สามารถปรับตัว

ปรับใจได้    แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะ  คงจะทำใจลำบาก เพราะบางคนบ่น ไม่รู้จะเจ้า

ระเบียบไปถึงไหน    การเป็นคนมีระเบียบจนกลายเป็นคนเจ้าระเบียบในสายตาของคน

ไม่มีระเบียบ   เมื่ออยู่กับคนที่ไม่มีระเบียบ ก็พูดยากด้วยกันทั้งสองฝ่าย     เพราะอีกฝ่าย

หนึ่งมีระเบียบเรียบร้อย แต่อีกฝ่ายไม่มีระเบียบ พออยู่รวมกันจึงมองเห็นความแตกต่าง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
devout
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

   ดิฉันก็เป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบ แต่จะไม่ก้าวก่ายล่วงเกินสิทธิเสรีภาพของบุคคล

อื่น การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น   ควรเคารพและให้เกียรติกันเสมอเหมือนกับตน อยู่กันด้วย

เหตุผล และความเข้าใจ ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับระเบียบวินัยของตนแต่เพียงผู้เดียว   แต่ถ้า

เป็นกฎระเบียบ กติกาของสังคม นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ