ปฎิบัติธรรม คืออะไร
 
Suvidech
วันที่  3 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5744
อ่าน  2,084

การปฎิบัติธรรม ต้องทำอะไรบ้างครับ


Tag  ปฏิบัติธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

เป็นเรื่องของสภาพธรรมกระทำกิจ  ไม่ใช่เราไปปฏิบัติ

ควรอบรมเหตุที่จะเป็นสังขารขันธ์  ปรุงแต่งให้สภาพธรรมนั้นเกิดขึ้น

เหตุนั้นก็คือการฟังพระธรรม  แล้วพิจารณาตาม  เพื่อให้เกิดปัญญา

ปัญญาจะคมขึ้นโดยขาดความเป็นพหูสูตรไม่ได้เลย

และเมื่อมีปัญญาแล้ว  กุศลทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
oom
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

การปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 หรือ ปฏิบัติตามไตรสิกขา 3 คือ

1. ทาน 

2. ศีล 

3. ภาวนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
vichit
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8  ทำอย่างไรครับ เช่น สัมมาทิฏฐิ ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8 เช่นสัมมาทิฏฐิ  เบื้องต้น คือ ฟังพระธรรมให้ค่อยๆ เข้าใจ

ปัญญา(สัมมาทิฏฐิ) จะทำกิจของปัญญา โดยไม่ใช่ตัวเราที่จะทำ - จะปฏิบัติ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ปฏิบัติธรรม ถามดูว่า ใครปฏิบัติ  ต้องมีความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับ  เราปฏิบัติหรือเปล่า

หรือว่าเป็นธรรมปฏิบัติ   มีความเข้าใจเบ้องต้นก่อนครับว่า ทุกอย่างเป็นธรรม  มรรคมี

องค์ 8 เป็นธรรมหรือเป็นเรา  ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมหรือเป็นเรา เป็นธรรมทั้งหมด

ครับ   ในเมื่อเป็นธรรม ธรรมทั้งหลายเป็นอัตตาหรืออนัตตา  บังคับได้หรือบังคับไม่ได้

ถ้าบังคับไม่ได้ เป็นอนัตต า จะมีตัวตนที่จะพยายามปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8   หรือมีตัว

เราไปปฏิบัติหรือไม่  ในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรม เป็นอนัตตาครับ   ปฏิบัติธรรม คือ ธรรม

ปฏิบัติ ไม่ใช่ตัวเราไปพยายามปฏิบัติ  สติและปัญญาปฏิบัติ  สติและปัญญาบังคับให้

เกิดตามใจชอบได้ไหม  แล้วให้สติและปัญญาไปเกิดตรงสถานที่นั้น  สถานที่นี้ได้ไหม

ครับ  ดังนั้นต้องเริ่มจากฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อน แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเข้าใจว่าเข้าใจแล้ว

ก็มีตัวตนที่จะไปปฏิบัติ   เราก็ลืมคำว่าอนัตตาและทุกอย่างเป็นธรรม เริ่มจากฟังพระ-

ธรรมให้เข้าใจว่าธรรมคืออะไร เมื่อเข้าใจธรรมปฏิบัติหน้าที่เองครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ธ.ค. 2550

ไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิไหม เพราะขณะที่เข้าใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นการฟังแล้ว

แต่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาขั้น มรรค มีองค์ 8 (สัมมาทิฏฐิหรือปัญญามีหลาย

ระดับ) ขอให้เริ่มฟังให้เข้าใจก่อนนะครับ ช้าๆ แต่เห็นถูก ดีกว่า เร็วๆ แต่ผิดทาง   ขออนุโมทนาครับ ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 5 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 6 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ธ.ค. 2550

   สัมมาทิฏฐิ แปลว่าความเห็นชอบ ความเห็นชอบมีหลายระดับ เช่น ตั้งแต่เชื่อกรรม

และผล ของกรรม สูงสุดคือการเจริญสติปัฏฐานค่ะ สัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ต่อเมื่อเราฟัง

แล้วเข้าใจ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ