ทำอย่างไรจึงจะได้เพื่อนที่ดี ๆ ค่ะ
 
เด็กดาวคะนอง
วันที่  2 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5732
อ่าน  1,403

ทำอย่างไรจึงจะได้เพื่อนที่ดีๆ คะ

และเพื่อนที่ดีๆ จะเป็นอย่างไรคะ


Tag  มิตร เพื่อน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

คำว่าเพื่อนดีน่าจะหมายถึงคำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ “กัลยาณ”

ว่า หมายถึง งาม, ดี  และ  “มิตร”  หมายถึง  เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย  ดังนั้น

กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี,

เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

 พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 503
 
 กัลยาณมิตตตา  เป็นไฉน  ? บุคคลเหล่าใด  เป็นคนมีศรัทธา  มีศีล  เป็นพหูสูต มีจาคะ  มีปัญญา,การเสพ  การซ่องเสพ  การซ่องเสพด้วยดี  การคบ  การคบหา  ความภักดีความจงรักภักดีต่อบุคคลเหล่านั้น ความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้น  อันใด  นี้เรียกว่า  กัลยาณมิตตตา.

 การจะได้เพื่อนที่ดีเพราะความดี คือกุศลกรรม  เราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก่อน

ผู้ที่เป็นเพื่อนที่ดี  มีความจริงใจต่อเพื่อน ย่อมได้เพื่อนที่ดี 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 631

เพราะเป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงย่อมได้สหายดี.  แม้จะถึงตัดศีรษะก็ไม่ทำ

กรรมชั่ว.  เป็นผู้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเพราะเห็นความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ

ตน.  ศรัทธาของเราเป็นรากตั้งมั่นในพระสัทธรรม.  เชื่อการตรัสรู้ของ

พระตถาคต.  ไม่ยินดีในลัทธิอื่นดุจพระยาหงส์  ฯลฯ 
 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่ค่ะ   ...... กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ 

และเชิญอ่านที่นี่ด้วยค่ะ .... เพื่อนในพระธรรม 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

" การจะได้เพื่อนที่ดีเพราะความดี  คือกุศลกรรม 

เราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเขาก่อน

ผู้ที่เป็นเพื่อนที่ดี  มีความจริงใจต่อเพื่อน ย่อมได้เพื่อนที่ดี "

โดย : ม.ศ.พ.   

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2550

ร้อยคนคงมีแค่เพียงสักคน ที่จริงใจกับเรา 

ร้อยทีคงมีแค่เพียงสักคราว ที่เจอคนจริงใจ

จริงใจด้วยความเห็นถูกในแนวทางที่ถูกต้อง


ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เอกพันธ์
วันที่ 11 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนากับทุกท่าน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ