จะรู้ลักษณะของมโนทวารในขณะไหน
 
panee.r
วันที่  30 พ.ย. 2550
หมายเลข  5720
อ่าน  1,003

จะรู้ลักษณะของมโนทวารในขณะไหน


Tag  มโนทวาร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 ธ.ค. 2550

มโนทวาร คือ ภวังคุปัจเฉทะ รู้ลักษณะของมโนทวารวิถีจิตได้ต้องเป็นวิปัสสนาญาณ

จึงรู้ชัดค่ะ เบื้องต้นยังไม่สามารถรู้ชัด แต่อบรมปัญญาค่อยๆ เจริญขึ้นได้ เช่น คิดนึก

เรื่องราว สติเกิด ระลึกรู้ลักษณะของคิดนึกก็เป็นมโนทวารวิถีคือขณะที่รู้นามธรรมเป็น

ธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เราค่ะ ปัญญาเบื้องต้นยังไม่ละเอียดพอ ต้องเป็นวิปัสสนาญาณจึง

จะประจักษ์แจ้งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panee.r
วันที่ 1 ธ.ค. 2550

  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
jurairat
วันที่ 2 ธ.ค. 2550
  ขออนุโมทนาค่ะ 
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ