ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ...?
 
ปุจฉา
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5590
อ่าน  1,097

1.  แล้วมีอะไรไม่เป็นธรรมะบ้าง

2.  ไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหม

3.  ทำไมต้องใช้คำว่า ธรรมะ

4.  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำ ว่า "ธรรมะ" ในทุกกาลที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่

5.  ภาษาที่ทรงใช้ในการบัญญัติคำสอน ต้องเป็นภาษาบาลีเท่านั้นหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550
๑.ไม่มีอะไรไม่เป็นธรรมะ ๒.ไม่ใช้คำว่าธรรมะก็ได้ ใช้คำว่า ธาตุ ก็ได้..๓. .ตามข้อ ๒.. ๔. ใช่ ๕. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงแสดงพระธรรมด้วยภาษาบาลี 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

กาลสมัยก็เปลี่ยนไป  ถ้าเราสามารถเข้าใจธรรมะ  ภาษาอะไรก็ได้  เช่น  คนไทยก็ใช้ภาษาไทย  ถ้าพูดภาษาจีนเป็นธรรมะ คนไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ