ไม่ต้องคิดถึงหรือห่วงว่าเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิด
 
narong.p
narong.p
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  5575
อ่าน  499

หากศึกษาจนมีความเข้าใจพระธรรมในขั้นการฟังแล้วก็จะรู้ว่าหนทางนี้แสนไกล

แม้รู้อย่างนี้ก็ไม่เกิดความท้อหากมีความเข้าใจถูกเห็นถูกว่าไม่มีตัวตน ไม่มีเรา

การอบรมเจริญปัญญาจึงต้องเป็นขณะนี้เท่านั้น ที่จะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็น

จริงได้ หากมัวแต่ไปคิดถึงว่าเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดสักที สภาพธรรมก็เกิดดับ

ไม่รู้เท่าไรแล้ว และสติก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ หากไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรม

เกิดดับทุกขณะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ที่ผ่านมาก็ดับหมดแล้ว ที่กำลังจะเกิดก็

ยังมาไม่ถึงและไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นยังไง ดังนั้นจึงต้องเป็นสภาพธรรมะในขณะนี้

เท่านั้นจึงจะสามารถระลึกได้และทำให้ปัญญาเจริญขึ้นได้ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 พ.ย. 2550

ถ้าเราฟังธรรมะเข้าใจสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิด  ปัญญาทำหน้าที่เองค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 พ.ย. 2550

ฟังจนเข้าใจจริงๆ และมากพอจนเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดได้

ถ้าห่วงกังวลว่าเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดก็จะเป็นเครื่องกั้นทันที

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Guest
วันที่ 19 พ.ย. 2550
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ