ภูมิของจิตขึ้นอยู่กับอะไร
 
panee.r
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  5580
อ่าน  865

 

    ภูมิของจิตขึ้นอยู่กับอะไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550
ภูมิของจิตและระดับขั้นของจิตทรงจำแนกตามอารมณ์ และภพภูมิที่เกิด  คือ- กามาวจรจิต  เพราะจิตประเภทนี้ส่วนมากมีกามเป็นอารมณ์  เกิดในกามภพเป็นส่วนมาก- รูปปาวจรจิต เพราะเป็นฌานจิตที่มีรูป(กสิณ บัญญัติ) เป็นอารมณ์  .....- อรูปาวจรจิต  เพราะเป็นฌานจิตที่มีอรูป... เป็นอารมณ์ ....-โลกุตรจิต หรือโลกุตรภูมิ  เพราะเป็นจิตที่เหนือโลก พ้นโลก มีนิพพานเป็นอารมณ์
 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ