ไม่ใช่การคิดนึกเป็นคำหรือเรื่องราวแต่ละอย่าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5582
อ่าน  724

คำถามจากผู้เข้าเวปท่านหนึ่ง ..

ความรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า  รู้ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริง  เป็นสภาพไม่รู้อย่างหนึ่ง  และสภาพรู้อีกอย่างหนึ่ง  เกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัย  มีแล้วก็หมดไป  แต่ละอย่าง  แต่ละอย่างใช่หรือไม่ครับ   โดยไม่ใช่การคิดนึกเป็นคำหรือเรื่องราว

โดยสมาชิก : paisan.ju วันที่ : 19-11-2550  


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ความรู้มีหลายระดับดังนี้ 

ความเข้าใจขั้นการฟัง ก็มี

ความรู้ขั้นพิจารณา  ก็มี 

ความรู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ ก็มี   

ความรู้ขั้นแทงตลอด ก็มี

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 พ.ย. 2550

แล้วอบรมไปตามลำดับขั้นใช่ไหมคะ ข้ามขั้นก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Guest
วันที่ 19 พ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 พ.ย. 2550

  ต้องเข้าใจว่าธรรมะ  คือสิ่งที่มีจริงแม้ไม่เรียกชื่อ  ขณะนี้เห็นธรรมะ  ได้ยินเป็นธรรมะ 

ฯลฯ เป็นของจริงที่กำลังปรากฏ  ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ  ก็ต้องอาศัยการ

ฟังแล้วฟังอีกค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ