ศีล 227 ของพระ มีอะไรบ้าง
 
Atom
atom
วันที่  19 ก.ย. 2550
หมายเลข  4827
อ่าน  3,918

ผมมีข้อธรรมมากมาย  ที่อยากสอบถาม   แต่ขอสอบถามเท่าที่จำเป็นก่อน ขอสอบถามผู้รู้  ดังนี้ครับ

1.ศีล 227 ข้อของพระมีอะไรบ้าง
2.การผิดศีลของพระ  แต่ละแบบมีอะไรบ้าง (เช่นปาจิตตีย์ อาบัติ นิสสัคคีย์ หรือเปล่า มีอย่างอื่นอีกไหมครับ) และผลการผิดแต่ละแบบ ให้โทษอย่างไร ในนรกครับ อ้างอิงตามพระไตรปิฏก
3.การไม่สำรวมเช่น  พูดโวยวาย แสดงธรรมโฉ่งฉ่าง ยกขา กระโดด ผิดศีล หรือเปล่า ข้อไหนครับ

ขอขอบพระคุณ  และอนุโมทนาบุญครับ


Tag  วาสนา ศีล 227 ข้อ อาบัติ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ก.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...อยากทราบศีล 227 ข้อ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550

ผู้ที่เป็นพระอรหันต์  ก็ยังมีกาย วาจาไม่งามได้ แต่จิตท่านไม่เป็นอกุศล เพราะท่านละวาสนาไม่ได้ (วาสนาคือการสะสมกิริยา ความประพฤติที่เคยชิน) เช่น พระสารีบุตร เวลาเดิน ถ้าท่านเจอที่มีน้ำ ท่านจะกระโดดข้ามค่ะ บุคคลที่จะละวาสนาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือ พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านละกิริยา มารยาท ที่ไม่งามได้ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ