ปฏิบัติธรรมคืออะไรค่ะ
 
เด็กดาวคะนอง
วันที่  19 ก.ย. 2550
หมายเลข  4833
อ่าน  6,598
ดิฉันชอบสวดมนต์  รักษาศีล 8  นั่งสมาธิ  เป็นการปฏิบัิติธรรมในพุทธศาสนาหรือเปล่าค่ะ

Tag  ถือศีล ๘ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550

การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา  คือการอบรมเจริญสติปัฏฐาน  ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในขั้นทาน  ศีล  ภาวนา คือเจริญกุศลทุกประการไม่เว้นค่ะ  การสวดมนต์  การนั่งสมาธิ  การรักษาศีล  ถ้าไม่เข้าใจหนทางที่ถูก  ก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ครูโอ
วันที่ 21 ก.ย. 2550

    การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา  ต้องมาจากการศึกษาที่ถูกต้องในขั้นปริยัติก่อนเสมอ  เช่นเดียวกับการประกอบอาชีพทุกอย่าง  ที่ต่างก็ต้องมีความรู้ในขั้นการศึกษาก่อน แล้วจึงฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญ ที่จะช่วยให้ปฎิบัติได้โดยไม่ผิดพลาดและไม่ก่อให้เกิดโทษจากความไม่รู้ในภายหลัง
    ถ้าเราชอบสวดมนต์ ขณะสวดนั้นเราเพียงแต่ท่องคำที่เราไม่รู้ความหมายด้วยความหวังที่จะอยากให้สิ่งดีๆ   เกิดกับเรา  หรือสวดมนต์  เพื่อจะระลึกถึงพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ด้วยความเข้าใจจริงๆ ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
    ถ้าเราชอบรักษาศีล ๘ เรารักษาเพื่ออะไร  เพื่อทำให้เราสบายใจขึ้น  หรือเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสวยงาม ร่ำรวยทรัพย์สิน หรือเพื่อขัดเกลากิเลสในตัวเราเอง
    ถ้าเราชอบนั่งสมาธิ  เรานั่งเพื่ออะไร  เห็นเขานั่งเราก็นั่งหรือเปล่า หรือเขาบอกให้นั่งเราก็นั่งตามเขาไป  หรือเรานั่งเพราะมีอัธยาศัยสั่งสมมาที่จะเป็นผู้ที่มีปรกติอบรมเจริญปัญญาในขั้นความสงบของจิต
    ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาโดยถี่ถ้วนครับ  เพราะคงไม่มีใครอยากจะทำในสิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ถึงโทษภัยในภายหลัง ซึ่งถ้าคิดจะทำจริงๆ ก็ควรที่จะศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน  แล้วย้อนมาพิจารณาอัธยาศัยจริงๆ ของเราว่า  มีอัธยาศัยเหมาะสมหรือไม่ ที่จะกระทำอย่างนั้น โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูง และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติได้หากขาดการศึกษา เช่น สมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 23 ก.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... ไปปฏิบัติธรรม ?

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 23 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ