ชวนจิตมีอำนาจน้อยกว่าวิถีจิตใช่หรือเปล่า?
 
natthaset
วันที่  20 ก.ย. 2550
หมายเลข  4849
อ่าน  581

เคยฟังจากพระมาว่า การแก้ไขนิสัยสันดานไห้ได้ผล ต้องแก้ไขให้ถึงจิตใต้สำนึกหรือวิถีจิตจึงจะได้ผล  เพราะจิตใต้สำนึกเป็นจิตที่ทำงานอัตโนมัติจริงเท็จประการใดครับ?

ควรไม่ควรแล้วแต่พิจารณาเห็นสมควรตอบครับ  ขอบคุณมากๆ ครับ


Tag  ชวนจิต วิถีจิต
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ก.ย. 2550

ควรทราบความจริงตามหลักพระธรรมว่า   ชวนจิตกับวิถีจิต มีความหมายเหมือนกัน  วิถีจิตมีหลายขณะ คือเว้นขณะที่ จิตปฏิสนธิ  ภวังค์ จุติ แล้ว ขณะอื่นเป็นวิถีทั้งหมด  ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทรงแสดงจิตประเภทต่างๆ   ไม่มีคำว่า จิตใต้สำนึก  อนึ่งการแก้ไขสันดาน (อกุศลธรรม) ด้วยการอบรมเจริญปัญญา  จนถึงการบรรลุเป็นพระอร-หันต์ชื่อว่าแก้ไข คือละความไม่ดี(อกุศลธรรม)ทั้งหมดออกจากใจ จึงชื่อว่า การแก้ไขที่ได้ผลอย่างแท้จริง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ครูโอ
วันที่ 20 ก.ย. 2550

 จิตใต้สำนึก(unconcious mind) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในศาสตร์ของจิตวิทยา  และเป็นการบัญญัติชื่อขึ้นเองจากความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งที่ค้นพบจากการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาของคนหรือสัตว์ทั้งที่น่าพึงประสงค์และไม่น่าพึงประสงค์    เหตุที่ศึกษา......ก็เพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่จะนำมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการแก้ถึงสันดาน  เพราะจิตวิทยาไม่ใช่ศาสตร์ที่จะทำให้ละอกุศลได้ รวมทั้งละความเป็นตัวตนไม่ได้เช่นกัน  มิหนำซ้ำยังเป็นการแก้อกุศลด้วยอกุศล เช่นการให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน   เมื่อบุคคลหนึ่งกระทำตามเงื่อนไขความต้องการของอีกบุคคลหนึ่งได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความติดข้องให้กับบุคคลที่ได้รับสิ่งๆ นั้นยิ่งขึ้นไปอีก เพราะได้เท่าไรก็ไม่อิ่ม เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่ไม่ได้ ก็ย่อมจะทำให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  มีกำลังแรงที่จะเกิดต่อๆ ไปได้    การพยายามปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่บุคคลกระทำเนืองๆ โดยล่อให้เกิดความต้องการในสิ่งๆ หนึ่ง เพื่อลดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของอีกบุคคลหนึ่ง  เป็นการแก้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว   เมื่อไม่ได้ผลก็ต้องปรับไปใช้วิธีอื่น เมื่อวิธีเก่าไม่ได้ผลก็ต้องหาทางแก้ใหม่ สร้างวิธีการใหม่ ไม่สิ้นสุด      จิตวิทยาจึงยังเป็นศาสตร์ที่ยังไม่ตายตัว เพราะศึกษาในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยความรู้ของปุถุชน เหตุนี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมจริงๆ จะไม่ใช้คำว่า จิตใต้สำนึก ในการเผยแพร่แสดงธรรมเลย เพราะไม่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
natthaset
วันที่ 21 ก.ย. 2550
ขอบคุณ อนุโมทนา สาธุ ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.ย. 2550
 

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ