อยากทราบความต่างของฉันทะกับโลภะค่ะ
 
นาคเสน
วันที่  20 ก.ย. 2550
หมายเลข  4850
อ่าน  916

อยากทราบลักษณะที่แตกต่างกันของฉันทะกับโลภะค่ะ คือ ตอนนี้ทราบแค่ว่า ฉันทะเป็นเจตสิกที่เกิดได้ทั้งกับกุศลและอกุศล ขณะที่โลภะเกิดกับจิตแล้วเป็นอกุศลเท่านั้น... (ถูกหรือเปล่าค่ะเนี๋ย???)


Tag  ฉันทะ โลภะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ก.ย. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
นาคเสน
วันที่ 20 ก.ย. 2550
ขอบคุณค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550

ฉันทะเป็นเจตสิกเกิดได้ทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล โลภะก็เป็นเจตสิก เป็นชาติอกุศล   

ฉันทะที่เป็นฝ่ายอกุศล เช่น ขณะที่โกรธรู้ว่าไม่ดี ก็ยังพอใจที่จะโกรธต่อไป  

ฉันทะที่เป็นฝ่ายกุศล เช่น มีความพอใจ ยินดีในการให้ทาน ฯลฯ 

ส่วนโลภะเป็นความติดข้อง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน หรือภูิมิไหน ก็เป็นชาติอกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ