การที่เราทำทานปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์
 
lokmom
วันที่  20 ก.ย. 2550
หมายเลข  4851
อ่าน  2,527

การที่เราทำทานปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์ คือไปซื้อปลาที่ตลาดสดที่จะต้องตายอยู่แล้ว ครับมาปล่อยเพื่อให้ชีวิตกับสัตว์ใหม่ เมื่อในขณะปล่อยเราต้องอธิษฐานอะไรหรือ

ไม่ครับ หรือว่ามีบทสวดส่งหรือไม่ ครับ คือ ที่ผมอยากทราบเพราะว่าอยากจะทำให้ถูก

ต้อง ถูกหลัก ครับ และการให้ชีวิตสัตว์เป็นอานิสงส์ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือ

ไม่ครับ  (ได้ยินเพื่อนบอกมา) ขอบคุณครับ


Tag  ทาน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ก.ย. 2550

การเจริญกุศลทุกประการตามพระธรรมคำสอน เพื่อการละอกุศล   ผู้ที่มีปัญญาย่อมรู้ตามเป็นจริงว่า อกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งที่มีโทษ ทำให้จิตเศร้าหมอง นำมาซึ่งทุกข์

โทษมากมาย  เป็นสิ่งที่ควรละ   ดังนั้นการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อการละ

กิเลสทั้งหมด   ในขณะที่ให้ทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนา จึงไม่จำเป็นต้องอธิษฐาน

หรือมีบทสวดอะไร  อนึ่งควรทราบผลหรืออานิสงส์ของกุศลทุกประเภทว่า ทำให้เกิดกุศลวิบาก ที่น่าปรารถนา อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ก.ย. 2550

ในการเจริญกุศลทุกอย่าง (เช่นทาน คือ การปล่อยปลา) ควรพิจารณาสภาพธรรมที่เกิดขี้น ว่าไม่มีเราที่ทำ........ ไม่มีเราที่จะได้ผล แต่เป็น สภาพธรรมตามความเป็นจริง ที่เกิดขี้นตามเหตุ เช่นเมื่อมีเหตุให้กุศลจิตเกิด เป็นเหตุให้ กุศลกรรมเกิด และให้ผลเป็นกุศลวิบาก โดยไม่ต้องหวัง การเจริญกุศลทุกอย่าง ควรประกอบด้วยความรู้ (ปัญญา) มิใช่ทำตามๆ กันไปโดยไม่รู้ การศึกษาธรรมะ โดยเฉพาะเรื่อง ปัญญา มีความสำคัญมาก
 
เพราะทำหน้าที่ขจัดความสงสัยทุกอย่าง.
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2550

การปล่อยปลาเป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป  ดีกว่าเกิดในนรกทุกข์

ทรมาน ชื่อว่าให้ความไม่มีภัย  ผลของกุศลย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ครูโอ
วันที่ 20 ก.ย. 2550

กุศลกรรมทุกประการ(ยกเว้นโลกุตตรกุศล) ไม่ให้ผลในทันที  แต่จะให้ผลเป็นกุศลวิบากในภายภาคหน้าแน่นอน เหตุนี้จึงไม่ควรหวังว่าเวลาทำบุญแล้วจะได้

อะไร เพียงแค่กุศลเกิดกับจิต คิดจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้รอดชีวิต เพื่อขัดเกลา

กิเลส คือความเห็นแก่ตัวได้  ก็ควรรีบกระทำครับ  การกระทำกุศล  ถ้าไม่ใช่เป็นการทำให้พระภิกษุสงฆ์ต้องอาบัติ  หรือเป็นกุศลที่ไม่เป็นกุศล คือ  การให้สิ่งที่เป็นโทษกับผู้อื่น   ก็ไม่มีกฎเกณฑ์  หรือข้อปฏิบัติ

มากมายอะไรแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาเป็นสำคัญครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 ก.ย. 2550

ช่วยเหลือให้ชีวิตดีแล้วนะ ทำไปโดยไม่หวังผลเพราะช่วยเขานี่

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 21 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คนส่งสาร
วันที่ 22 ก.ย. 2550

     

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

ทรัพย์ที่จะติดตามไปได้ [เนมิราชชาดก]

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 พ.ย. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ