ปัญญาเป็นเรื่องสะสมอบรม ไม่ใช่ทำ

 
nattawan
วันที่  22 พ.ย. 2566
หมายเลข  46994
อ่าน  718

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

# ปัญญาเป็นเรื่องสะสมอบรม ไม่ใช่ทำ
ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัย
ธรรมไม่ใช่เรา
เป็นลาภอย่างยิ่งที่ได้ฟังธรรม ได้สะสมความเข้าใจ

# กิเลส กรรม วิบาก

ทุกข์ทางใจ ไม่ใช่ทุกข์ทางกาย
ทุกคนไม่ชอบทุกข์กาย แต่ชอบสุขกาย
เมื่อเกิดทุกข์กาย ขณะนั้นไม่พอใจแล้ว ทั้งๆ ที่ทุกข์กายเป็นผลของกรรม (วิบาก)
ขณะที่ไม่พอใจ เป็นกิเลส (ถ้าสะสมมากๆ จะล่วงเป็นอกุศลกรรมได้) ถ้าล่วงออกมาเป็นการกระทำที่ไม่ดี เป็นอกุศลกรรม ซึ่งจะให้ผลไม่ดีต่อไป

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ธรรมะจะลบเลือน เมื่อเข้าใจผิด หรือว่า ไม่ได้เข้าใจเลย!!!

อ่านเพิ่มเติม ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณณภัทร เรืองจันทฤทธิ์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ไม่มีตัวตนที่น้อมประพฤติตามธรรม แต่ปัญญาเป็นสภาพที่น้อมไป

ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๒๒๒

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพราะธรรมมีจริงๆ ในขณะนี้ มีจริงๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที่ไหนเลย สำคัญที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม ...

รู้สึกเบื่อหน่ายในการมีอัตตาเป็นเพราะอะไร

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ปัญญา ก็คือ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง กิจหน้าที่ของปัญญา คือ เข้าใจถูก ซึ่งมีหลายระดับขั้นมาก กล่าวคือ ปัญญาขั้นการฟังพระธรรมเข้าใจ ขณะที่เข้าใจ ก็เป็นปัญญา เป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก ปัญญาที่เชื่อกรรมและผลของกรรม เรียกว่า กัมมัสสกตาปัญญา ปัญญาระดับสมถภาวนาที่เป็นไปในการอบรมความสงบของจิต เรียกว่า ฌานปัญญา ปัญญาที่เกิดพร้อมสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ที่เป็นสติปัฏฐาน ก็เป็นปัญญาเช่นกัน จนกระทั่งถึงปัญญาในระดับที่เป็นโลกุตตระ สามารถดับกิเลสได้ตามลำดับ ทั้งหมดคือความเข้าใจถูกเห็นถูก การที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ จะเกิดขึ้นได้ นั้น ต้องอาศัยการอบรมจากการฟัง การศึกษาพระธรรม พิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ที่สำคัญ คือไม่ขาดการฟังพระธรรม ปัญญาก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นตามเหตุตามปัจจัย โดยที่ไม่มีใครไปบังคับหรือไปทำอะไรได้

อ่านเพิ่มเติม ...

ชื่อของปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

เพลง ความไม่รู้

ประพันธ์โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ