ธรรมลึกซึ้ง

 
nattawan
วันที่  22 พ.ย. 2566
หมายเลข  46995
อ่าน  289

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า "ธรรมะ" หมายถึง สิ่งที่มีจริงๆ มีในทุกขณะในชีวิตประจำวัน อะไรก็ตามที่เป็นความจริง เป็นสิ่งที่มีจริงแล้ว เป็นธรรมะทั้งหมด แม้ว่าจะมีอยู่เป็นปกติ แต่ก็ยากและลึกซึ้งอย่างยิ่ง ต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่มาจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดงความจริงให้เข้าถึงความลึกซึ้งของความจริงได้

เชิญคลิกชม ...

รายการบ้านธัมมะ 4 กันยายน 2564 เรื่อง ธรรมลึกซึ้ง

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

เวลาก็มีไม่มาก แต่เรื่องที่จะสนทนาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง เพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงเราได้ยินคำว่า "ธรรมะ" เราคิดว่าเราเข้าใจ แต่ว่าตามความเป็นจริงผู้ที่ตรัวคำนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งทรงตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิ้น ไม่มีใครเปรียบได้เลยในพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณ

ทรงแสดงธรรมะ 45 พรรษาเพื่อประโยชน์สำหรับคนที่ในสังสารวัฏไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าวันไหน เดือนไหน ปีไหนก็มีสิ่งที่ปรากฏ แต่พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงที่ปรากฏทุกวันเป็นธรรมดา เห็นได้ยิน ได้กลิ่น เพราะว่าชีวิตก็ดำรงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะจิต ถ้าขาดขณะหนึ่งขณะใดชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้

พระองค์ไม่ได้ทรงตรัสรู้อื่น นอกจากสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ละคำผู้ที่ได้ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังไม่เหมือนที่เคยฟังจากคนอื่นมาก่อนเลย เช่น "ธรรมะ" ทุกคนเหมือนจะไม่สนใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆ ยุติธรรมบ้าง อยุติธรรมบ้าง ธรรมะบ้าง แต่ธรรมะคืออะไร คำตอบของแต่ละคนที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระองค์มาก่อน ... ตอบไม่ถูกแน่นอน

ธรรมะคืออะไร? น่าคิดไหม? เดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่า? ธรรมะเป็นภาษาอะไร? พระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาไทย ทรงแสดงธรรมะกับชาวมคธ จึงตรัสภาษามคธซึ่งทุกคำดำรงพระศาสนาไว้ จึงใช้คำบาลี ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม ธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนๆ

ได้ยินคำว่า "ธรรมะ" เราไม่ได้คิดเลยว่าในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าอะไร ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ... แค่นี้ไม่น่าที่พระองค์จะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากประมาณไม่ได้เลยเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ

คำว่าสิ่งที่มีจริงๆ ต้องมีจริงทุกกาลสมัย ไม่เปลี่ยนเลย แม้ขณะนี้ก็มี พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริง ถ้าไม่มีความจริงจะทรงตรัสรู้อะไร!!!

คำสอนของพระองค์ไม่ล้าสมัย ก่อนการตรัสรู้ก็มีธรรมะ เพราะฉะนั้นทุกชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็มีธรรมะ เมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีธรรมะที่จะรู้ความจริง เหมือนเราเกิดมาก็มีธรรมะที่สามารถจะรู้ความจริงได้ เมื่อได้ไตร่ตรอง

ประโยชน์ที่ทรงมอบให้พุทธบริษัท คือความเข้าใจที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย

จะให้อะไรใคร สมบัตินั้นก็หมดสิ้นไปแน่ แต่คำของพระองค์สามารถทำให้คนที่เข้าใจแล้วไม่หมด เพราะสะสมสืบต่อไปจนกระทั่งสามารถเข้าใจความจริงถึงความเป็นพระโสดาบันหรือความเป็นพระอรหันต์ เมื่อได้ฟังคำของพระองค์เพียงประโยคที่ตรัสไม่มาก แต่ว่าคนนั้นได้สะสมความเข้าใจมาแล้ว แสดงว่าความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับ มีเมื่อเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของชั่วคราว แสนสั้น แล้วก็ดับไป แต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆ ก็หลากหลายต่างกันมากตามเหตุตามปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดเป็นนานาธาตุ

กว่าจะรู้ความจริงของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ก็ต้องเป็นผู้ฟังและเป็นผู้ละเอียดรอบคอบที่จะเข้าถึงความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏในขณะนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

... ขณะ อย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

แนะนำหนังสือ ...

ปัจจัย ๒๔ เล่ม 1

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Wisaka
วันที่ 15 ม.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ