ปัจจัย ๒๔ เล่ม 1
ปัจจัย ๒๔ เล่ม 1

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf   Download   2.77 MB

      ถ้าได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมโดยละเอียดยิ่งขึ้นเท่าที่จะสามารถเข้าใจได้ในตอนต้น ก็จะทำให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นในตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องของปัจจัยบ้างตามสมควร เพราะเหตุว่า ถ้าได้ทราบเรื่องของปัจจัยแล้ว ก็จะทำให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมทั้งหลายว่า สภาพธรรมแต่ละประเภทเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ลอย ๆ 


หนังสือหมายเลข  324
ปรับปรุงข้อมูล  27 พ.ย. 2559