เมตตาไม่มีประมาณ

 
khampan.a
วันที่  7 มิ.ย. 2566
หมายเลข  46054
อ่าน  282

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
๗๔๖

เมตตาไม่มีประมาณ

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาปัญหาธรรม ที่กรมยุทธบริการทหาร วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖


เมตตา (ความเป็นมิตรเป็นเพื่อน) ไม่มีประมาณ ใช่ไหม? ไม่มีประมาณคำนี้แล้วเราจะไปเว้นหรือ? คนทุจริต เพราะเขาไม่รู้ แล้วเราเมตตาได้ไหม? ขณะนั้น จะเป็นโทษไหมถ้าเราเมตตา? แต่ถ้าเราไม่เมตตา ขณะนั้นกำลังประทุษร้ายจิตแน่นอน ทำให้เกิดโทษ ทำให้สะสมหมักหมมความไม่ดีเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ ทุกคำต้องชัดเจน เมตตา ต้องไม่มีประมาณ ไม่ว่ากับใครทั้งสิ้น เมตตาได้ไหม? แม้แต่เราพูดเรื่องพระวินัยและความเป็นภิกษุ ก็ด้วยความเป็นมิตร ใช่ไหม? ให้ทุกคนได้เข้าใจให้ถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้ประพฤติผิดให้เข้าใจผิด และทางที่ดีที่สุดในความเป็นมิตร ก็คือ ให้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ