ข้อความที่ควรเผยแพร่

 
khampan.a
วันที่  15 ก.ค. 2566
หมายเลข  46267
อ่าน  125

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๐]

ข้อความที่ควรเผยแพร่

“ภิกษุรับเงินและทองได้หรือ?” โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

จากการสนทนามณิจูฬกสูตร วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐


ต้องไม่ลืม ถ้าใครกล่าวว่า “ภิกษุรับเงินและทองได้” ผู้นั้น กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (กล่าวตู่ คือ ไม่จริง) เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้อนุญาตให้ภิกษุรับเงินและทองได้ แม้เพียงเล็กน้อย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ