คำที่ควรระลึกถึง

 
khampan.a
วันที่  30 ก.ค. 2566
หมายเลข  46322
อ่าน  223

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๔]

คำที่ควรระลึกถึง

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาธรรมเป็นพุทธบูชาที่บ้านธัมมะ ภาคเหนือ จ. ลำพูน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖


คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ควรระลึกถึง เพราะว่า เป็นคุณค่าที่สูงที่สุดในสังสารวัฏฏ์ เป็นความจริงที่กำลังมีขณะนี้แต่ไม่รู้จักความจริงเลย ถ้าไม่มีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราได้ฟัง เพราะฉะนั้น การที่มีพระบรมมสารีริกธาตุประดิษฐาน เพื่อเตือนให้ระลึกถึงทุกคำที่พระองค์ได้ตรัส เพื่อให้เข้าใจ

เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เพียงฟังเผิน แต่ฟังแล้วค่อยๆ รู้ความจริงว่าเข้าใจขึ้นน้อยมาก อย่าหวังว่าจะมากมาย เพราะต้องเป็นไปตามลำดับขั้น คือ ขั้นฟัง ทุกคนฟัง ได้ยิน แต่ไตร่ตรองละเอียดลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจมั่นคงที่จะเข้าใจคำอื่นๆ ใน ๔๕ พรรษาที่พระองค์ทรงแสดง เพราะเห็นว่ากิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาล ถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงตามลำดับจริงๆ เข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้น ทุกคำ เกื้อกูลทุกขณะ


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 30 ก.ค. 2566

กราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาอ.คำปั่นค่ะ

ยินดีในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ