มีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมและให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย

 
khampan.a
วันที่  4 ส.ค. 2566
หมายเลข  46353
อ่าน  228

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๕]

มีชีวิตอยู่เพื่อเข้าใจธรรมและให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนากับสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ อีสาน ไทย ลาว “แสงธรรมสองฝั่งโขง” ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ประเสริฐสุดในสังสารวัฏฏ์ ในสิ่งที่เกิดดับ คือ ปัญญาความสามารถเข้าใจถูกในสิ่งที่มี ไม่คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น ขณะนี้ ครบไหมบารมี? ขันติบารมี มีไหมขณะนี้? ฟังมาตั้งนาน ไม่ได้ไปไหนเลย นั่งอยู่ตรงนี้ ได้ยินแล้วก็ได้ยินอีก มีวิริยะ คือ ความเพียรซึ่งไม่ใช่เรา และต่อไปเมื่อศึกษามากขึ้น ก็จะรู้ว่าวิริยเจตสิก ไม่ใช่จิต เกิดขณะไหนบ้าง เพื่อมั่นคงว่าไม่ใช่เราที่จะไปให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ แต่ค่อยๆ รู้ว่า ขณะนั้น ไม่ใช่เราและมีธรรมอะไรบ้างในขณะนั้น ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงละเอียดขึ้น ความเข้าใจนั้นต่างหากที่ค่อยๆ ละความไม่รู้ ค่อยๆ ละความติดข้อง ละความเห็นผิด เพราะฉะนั้น จึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

เพราะฉะนั้น เมื่อยิ่งเข้าใจธรรม ยิ่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิฉะนั้น เราจะรู้จักพระองค์โดยการไม่ฟังธรรมเลย เป็นไปได้ไหม? ไม่มีทางเป็นไปได้เลย เพราะฉะนั้น ความเข้าใจนั่นแหละ ลึกซึ้งขึ้น ทำให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นเคารพสูงสุด ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรม ไม่มีใครรู้ได้ และเมื่อตรัสรู้แล้ว มีผู้ที่ได้ฟังธรรมรู้ความจริงแล้ว ทรงแสดงธรรมให้เขาไปให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย เป็นประโยชน์กว่าสิ่งใดๆ ทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาทุกชาติ คือ อยู่ไป ชีวิตยังมีตราบใด เพื่อเข้าใจธรรมและให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย ปลาบปลื้มไหมเวลามีคนอื่นเข้าใจด้วย?


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 5 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนากุศลจิตอ.คำปั่นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Komsan
วันที่ 6 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ