เกิดมาต้องตาย แล้วระหว่างที่ยังไม่ตายทำอะไร

 
khampan.a
วันที่  1 ก.ย. 2566
หมายเลข  46512
อ่าน  604

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๙]

เกิดมาต้องตาย แล้วระหว่างที่ยังไม่ตายทำอะไร

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนากับคุณสุขพัฒ วิชิตกุล ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖


ถ้าเข้าใจพระธรรมและคุณสูงสุดของพระรัตนตรัย จะทำอะไร คิดดู เกิดมาต้องตาย วันไหนก็ได้ เดี๋ยวนี้ก็ได้ แล้วระหว่างที่ยังไม่ตายทำอะไร เป็นประโยชน์หรือเปล่า? หรือว่าพอกพูนกิเลสความไม่รู้และความเห็นแก่ตัว? เดี๋ยวจะไม่สบายล่ะ เดี๋ยวจะเหนื่อยไปล่ะ เดี๋ยวจะลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะ แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้ว่าใครสามารถเข้าใจธรรมได้ อยู่แสนไกล พระองค์เสด็จไปเพื่อประโยชน์ของเขา เพราะฉะนั้น การที่เราเป็นผู้ที่มีความหวังดี เราจะไม่คิดถึงประโยชน์ของเราเลย ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนอื่น เพราะว่า ประโยชน์นี้ คุณมหาศาลในสังสารวัฏฏ์


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
วันที่ 1 ก.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ก.ย. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ