หวังดีได้ไหม?

 
khampan.a
วันที่  24 ก.ย. 2566
หมายเลข  46596
อ่าน  110

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๖๒]

หวังดีได้ไหม?

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖


หนทางที่หวังดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุด ก็คือว่า พูดสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจถูกต้อง แล้วสิ่งที่ผิดก็จะหมดไป ไม่อย่างนั้นเราก็จะมีการคิดถึงคนอื่นด้วยความไม่เมตตา เขาทำผิดมาก แล้วใจเราขณะนั้นเป็นอะไร เห็นไหม? แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร? พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่ไม่มีโทษเลยสักนิดเดียวตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น เราคิดถึงคนอื่นที่เขาไม่ดี เขาฆ่าคนมา ๑๐๐ คนแล้วเราขณะนั้นคิดอะไร? หวังดีได้ไหม? เป็นเพื่อนได้ไหม? มีอะไรที่จะช่วยเขา ช่วยให้เขาดีได้ไหมหรือปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นต่อไป?


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ