โกรธเขา เราก็ไม่ดี

 
khampan.a
วันที่  6 ก.ย. 2566
หมายเลข  46528
อ่าน  166

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๖๐]

โกรธเขา เราก็ไม่ดี

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖


ความเป็นผู้ตรง ต้องตรงจริงๆ จึงจะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ ความโกรธดีไหม? เขาโกรธ แล้วเราโกรธเขา เหมือนกันไหม ไม่ว่าใครโกรธ? ถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเรา เขาทำไม่ดี, เขาทำไม่ดี ไม่ใช่เราทำไม่ดี เขาทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเรา เราโกรธไหม? ถ้าโกรธ เราไม่ดีแล้วใช่ไหม เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ธรรมเป็นธรรม ตรงมาก เพราะฉะนั้น ปัญญารู้ความจริงตามลำดับขั้น


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 6 ก.ย. 2566

ถ้ามีความเข้าใจพระธรรม ทุกยามทุกขณะสามารถที่จะรู้ความจริง เป็นที่พึ่งได้

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา อ.คำปั่น ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ