ไม่มีใครรู้เลยว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่

 
khampan.a
วันที่  22 ส.ค. 2566
หมายเลข  46419
อ่าน  236

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๕๗]

ไม่มีใครรู้เลยว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่บ้านธัมมะ ภาคเหนือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖


เราทุกคนก็ใกล้ที่จะจากโลกนี้ ไม่มีใครรู้เลยทั้งสิ้นว่าจะเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้กระทำแล้วในวันนี้ ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ชาติต่อๆ ไปของเราได้มีโอกาสที่จะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ใช่บังเอิญเลยที่จะได้พบพระธรรมในชาตินี้ แต่ละคนต้องมีเหตุปัจจัยที่สะสมมาแต่ละหนึ่งที่จะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตนเอง กับคนอื่น เพราะว่า ชาติหน้าจะอยู่ไหน ทำอะไร ไม่มีใครรู้ได้ แต่การที่ได้สะสมมาในสังสารวัฏฏ์ส่วนหนึ่งจะค่อยๆ ปลูกฝังความมั่นคงในพระธรรม เห็นประโยชน์ที่จะเป็นบารมีต่อไป เพราะยังอยู่อีกหลายชาติ แสนโกฏิกัปป์แน่ๆ เพราะว่าจะต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 22 ส.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jaturong
วันที่ 23 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 5 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ