ต้องแก้ที่ใจ

 
khampan.a
วันที่  24 มิ.ย. 2566
หมายเลข  46088
อ่าน  180

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๔๙]

ต้องแก้ที่ใจ

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนากับคุณสุรินทร์ - คุณรุ่งเกียรติ รุ่งสรรเสริฐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖


ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : ขณะนี้ก็มีแต่การเพิ่มขึ้นของความทุกข์จากความยากจนจากการทุจริตจากทุกอย่างแล้วเขาจะแก้กันอย่างไร ไม่มีทางเลย เพราะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดจากอะไร? เพราะฉะนั้น พยายามคิดกันหลายรูปแบบทั้งในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องอะไรต่างๆ แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วแก้ที่ไหน? คุณรุ่งเกียรติ ลองหา

คุณรุ่งเกียรติ รุ่งสรรเสริฐ : ถ้าสำหรับผม ต้องแก้ที่ใจ

อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ : ท่านอาจารย์ร้องโอ้โห ต้องแก้ที่ใจ เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : แล้วก็ไม่ใช่ใจคนอื่นด้วย ทุกคนคิดแต่จะแก้คนอื่นทั้งนั้น แม้แต่จะทำอะไรสักนิดเดียว ก็ไม่รู้ว่าฟังมาทั้งหมดเพื่อเป็นคนที่ว่าง่ายในพระธรรมในคุณความดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ความไม่ดีสักนิดหนึ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นโทษ และความไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ใครเลย ที่เราเห็นพฤติกรรมต่างๆ ทุกข์ยากต่างๆ ก็อยู่ที่ใจและพฤติกรรมของแต่ละคนไม่ใช่หรือ แล้วจะไปแก้ด้วยอะไรสิ่งอื่น เพราะฉะนั้น ไม่มีทางจะสำเร็จ คนที่กำลังคิดจะแก้คนอื่น ใจเดือดร้อนไหม? (เดือดร้อน) เห็นไหม ไม่รู้เลยว่าโทษอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะไปแก้คนอื่น แต่ถ้ารู้ว่าทุกอย่างต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้น ถ้าใจมีความเป็นมิตรรู้ว่าเขาไม่รู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสักปานใดไม่เป็นประโยชน์สักปานใด ทำเพราะไม่รู้แล้วถ้ามีโอกาสรู้ล่ะ จะเป็นประโยชน์ไหม ค่อยๆ ช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ แต่ต้องเริ่มที่ตัวเอง

สิ่งหนึ่ง ก็คือว่า ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าไปสอนเด็กให้เด็กเป็นคนดี แล้วผู้ใหญ่ล่ะ ลืมสนิทว่าเด็กจะดีได้ไหมถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้แก้ตัวเอง มีแต่คิดอย่างไรจะอบรมเด็กจะให้ความรู้เด็กอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วผู้ใหญ่ล่ะ อบรมก่อนดีไหม? จะได้สามารถที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เพราะเด็กถึงเข้าใจเขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับใครได้แล้วจริงๆ แล้วเขาเข้าใจหรือเราเข้าใจ ประโยชน์อยู่ตรงไหน? เพราะฉะนั้น ต้องเป็นความเข้าใจทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เป็นโทษเลยสักคำเดียวแม้เพียงเล็กน้อยหาโทษไม่ได้ เพราะฉะนั้น เพียงแต่ว่าไม่โกรธ พูดง่ายเหมือนบังคับเหมือนบอกแล้วให้เชื่อให้ทำตาม แต่ไม่ใช่ ต้องเห็นโทษแล้วคนนั้นต้องรู้ด้วยตัวเองจึงจะไม่โกรธ นี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก มีคุณมหาศาลในสังสารวัฏฏ์


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ