ไปนรกง่ายไหม?

 
khampan.a
วันที่  8 มิ.ย. 2566
หมายเลข  46057
อ่าน  124

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
๗๔๗

ไปนรกง่ายไหม?

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาภตสูตร วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐


ชีวิตประจำวันไปนรกง่ายไหม? ลองคิดดู เพราะอกุศลมาก แต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นที่กระทำทุจริตกรรมคือเบียดเบียนให้คนอื่นเดือดร้อน ก็ยังไม่ใช่เหตุที่สมควรที่จะนำไปสู่อบายภูมิ แต่ว่าสามารถที่จะสะสมสืบต่อในจิตทำให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอย่างนั้น เพราะฉะนั้น คนเราเกิดมา เราเห็นคนที่ต่างกัน คนดี คนชั่ว เพราะฉะนั้น แสดงว่าก่อนจะชั่วอย่างที่คนอื่นเห็น ก็ต้องสะสมความไม่ดีทีละเล็กทีละน้อย และคนดีก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องสะสมคุณความดีทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ ก็เกิดมาเป็นอย่างนั้นได้ เพราะฉะนั้น จะเป็นอย่างไหน? ใช่ไหม? นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิด


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ