ผู้ที่บรรลุนิพพานตายไปหมดสิ้นอายตนะแล้ว จะเหงาเพราะขาดเพื่อนไหมครับ หรือ เขาจะได้พบเพื่อนๆ

 
lokiya
วันที่  29 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45441
อ่าน  431

ผู้ที่บรรลุนิพพานตายไปหมดสิ้นอายตนะแล้ว จะเหงาเพราะขาดเพื่อนไหมครับ หรือ เขาจะได้พบเพื่อนๆ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ผู้ที่เหงา เพราะขาดเพื่อน อยากมีเพื่อน นั่นคือ บุคคลผู้ที่ยังมากไปด้วยกิเลส ซึ่งจะต่างกันกับบุคคลผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว อย่างสิ้นเชิง บุคคลผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนถึงระดับขั้นที่สามารถดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ ย่อมเป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีกเลย และเมื่อปรินิพพาน (ตาย) แล้ว จะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์ จะไม่มีการเกิดมาพบใครต่อใครได้อีก เพราะดับเหตุที่จะทำให้มีการเกิดได้แล้ว เป็นผู้สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 31 ธ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Junya
วันที่ 4 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศล และกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์คำปั่น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Pornkamol
วันที่ 8 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนา ในกุศลผลบุญของท่านครูบาอาจารย์ ทุกท่านที่อนุเคราะห์ เกื้อกูลให้ได้เข้าใจ รวมทั้งผู้ที่ตั้งคำถามนี้ด้วย เจ้าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ