ผู้ที่บรรลุนิพพานตายไปหมดสิ้นอายตนะแล้ว จะเหงาเพราะขาดเพื่อนไหมครับ หรือ เขาจะได้พบเพื่อนๆ
โดย lokiya  29 ธ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 45441

ผู้ที่บรรลุนิพพานตายไปหมดสิ้นอายตนะแล้ว จะเหงาเพราะขาดเพื่อนไหมครับ หรือ เขาจะได้พบเพื่อนๆความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ที่เหงา เพราะขาดเพื่อน อยากมีเพื่อน นั่นคือ บุคคลผู้ที่ยังมากไปด้วยกิเลส ซึ่งจะต่างกันกับบุคคลผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว อย่างสิ้นเชิง บุคคลผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนถึงระดับขั้นที่สามารถดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ ย่อมเป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีกเลย และเมื่อปรินิพพาน (ตาย) แล้ว จะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์ จะไม่มีการเกิดมาพบใครต่อใครได้อีก เพราะดับเหตุที่จะทำให้มีการเกิดได้แล้ว เป็นผู้สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง ครับ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย lokiya  วันที่ 31 ธ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 4    โดย Junya  วันที่ 4 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศล และกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์คำปั่น


ความคิดเห็น 5    โดย Pornkamol  วันที่ 8 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนา ในกุศลผลบุญของท่านครูบาอาจารย์ ทุกท่านที่อนุเคราะห์ เกื้อกูลให้ได้เข้าใจ รวมทั้งผู้ที่ตั้งคำถามนี้ด้วย เจ้าค่ะ