ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม จ.เชียงใหม่ ๑๕-๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖

 
มศพ.
วันที่  24 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45367
อ่าน  700

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง "ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม"

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ คณะอาจารย์ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องดอยหลวงและดอยนาง ชั้น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แผนที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณสุทธิพงศ์ (แจ๊ค)

โทร 08 1832 0577

ติดต่อห้องพัก :

คุณเดือนฉาย

โทร 08 1863 5452

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
muda muda
วันที่ 12 ม.ค. 2566

พี่สาวอยู่ ถนนนิมมานเหมินท์ คงจะอยู่ใกล้ รร.นี้ ได้บอกให้พี่สาวไปฟังแล้วค่ะ ขอกราบอนุโมทนา ในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้ร่วมกันเผยแพร่พระสัทธรรมให้กว้างขวางออกไป กราบสาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 15 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะภาคเหนือและทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เฉลิมพร
วันที่ 24 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
วันที่ 3 ก.พ. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของพี่น้องบ้านธัมมะภาคเหนือค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ