ถ้าเราคิดแต่เรื่องความแข็งของสิ่งต่างๆ ช่วงที่ว่างจะเป็นปฐวีกสิณไหม

 
lokiya
วันที่  27 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45376
อ่าน  430

โต๊ะก็แข็ง หลอดไฟก็แข็ง ประตู ต้นหญ้า


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประเด็นคำถาม ไม่พ้นไปจากความคิด เป็นการคิดตามที่ได้ยินได้ฟัง เรื่องกสิณซึ่งเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบ เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีปัญญา ก็ไม่มีทางที่จะเป็นเหตุให้จิตถึงความสงบได้เลย ปฐวีกสิณ เป็นการอบรมจิตใจให้สงบจากกิเลส โดยการพิจารณากสิณดิน (คือ ดินทั้งสิ้น) โดยความเป็นดินทั้งปวง และถ้ารู้ความจริงว่า สิ่งทั้งปวง เป็นเพียงธาตุดินเท่านั้น ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความติดข้อง เป็นต้น ก็ย่อมจะเบาบางลงและสงบไปได้ ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปฐวีกสิณ - ความสงบ - ปัญญา

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
puttara2424
วันที่ 30 ธ.ค. 2565

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ