ผู้เพิ่งจากไป นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๔๙๓

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  28 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45440
อ่าน  2,984

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๔๙๓ บุตรชายของ คุณสุรีรัตน์ (กุ้ง) เชวงมหาปีติ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๗๐ อาสาสมัครช่างกล้องบันทึกวีดีโอ ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำแล้วทุกประการ แด่ นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำแล้วทุกประการ แด่ นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ (น้องปิง) ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แก่ นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ (คุณหมอปิง) ขอจงมีจิตโสมนัสชื่นชมอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปารณีย์
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลที่ได้กระทำแล้วทุกประการให้แก่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทำแล้วให้คุณหมอปิง (นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ) บุตรชายของคุณกุ้ง ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในกุศลจิตนั้นด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
hetingsong
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาดีแล้ว แก่ นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ (คุณหมอปิง) ขอมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาชื่นชมในกุศลจิต

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Kalaya
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้คุณหมอค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
swanjariya
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจกับน้องกุ้งและครอบครัว

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Nataya
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ (น้องปิง) ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
kanchana.c
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับน้องกุ้งและครอบครัว

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ ขอให้มีความสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญ

จาก รศ.สงบ - พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
สิริพรรณ
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ความเสียใจย่อมเกิดขึ้นแน่นอน นะคะ น้องกุ้ง ขอเป็นกำลังใจมากๆ ในยามนี้ค่ะ พวกเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็สะสมความเข้าใจจากการฟังพระธรรม และเจริญกุศลต่อไป

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ท่านอยู่ในภูมิใดที่รับรู้ได้ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
papon
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Jans
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ (น้องปิง) ด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคุณกุ้งและครอบครัว

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ ขอให้มีความสุขในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ปทุม
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

และขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วทุกประการ

แด่ นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
piew
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลที่ได้กระทำแล้วทุกประการให้แก่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
pornchai.s
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ความเสียใจคือโทสะยังมีได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามี แต่ผมเชื่อว่าความเข้าใจพระธรรมของคุณกุ้งจะทำให้คุณกุ้งทุกข์ใจน้อยลงนะครับ ชีวิตต้องดำเนินต่อไป ขอให้คุณกุ้งทำดีและศึกษาพระธรรมต่อไปครับ

_/|\_

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจกับน้องกุ้งและครอบครัว

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติขอจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
เฉลิมพร
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
siraya
วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคุณกุ้งและครอบครัว

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ขอแสดงความเสียกับคุณกุ้งและครอบครัวและขออุทิศส่วนกุศลที่ทำมาให้แก่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
talaykwang
วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดให้แก่นพ.ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
kulwilai
วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ขออุทิศกุศลที่ได้กระทำแล้วแก่นายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
มหามนต์
วันที่ 29 ธ.ค. 2565

ขออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านนายแพทย์ชัยรัตน์ เชวงมหาปีติ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ