ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม จ.เชียงใหม่ ๑๕-๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖
โดย มศพ.  24 ธ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 45367

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม เรื่อง "ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม"

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และ คณะอาจารย์ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องดอยหลวงและดอยนาง ชั้น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่แผนที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณสุทธิพงศ์ (แจ๊ค)

โทร 08 1832 0577

ติดต่อห้องพัก :

คุณเดือนฉาย

โทร 08 1863 5452

รับชมย้อนหลังได้ที่นี่ :

ไม่รู้จักสติ เจริญสติได้ไหม จ.เชียงใหม่

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านความคิดเห็น 1    โดย muda muda  วันที่ 12 ม.ค. 2566

พี่สาวอยู่ ถนนนิมมานเหมินท์ คงจะอยู่ใกล้ รร.นี้ ได้บอกให้พี่สาวไปฟังแล้วค่ะ ขอกราบอนุโมทนา ในกุศลจิตของทุกท่านที่ได้ร่วมกันเผยแพร่พระสัทธรรมให้กว้างขวางออกไป กราบสาธุ ค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย swanjariya  วันที่ 15 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะภาคเหนือและทุกๆ ท่าน


ความคิดเห็น 3    โดย เฉลิมพร  วันที่ 24 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Selaruck  วันที่ 3 ก.พ. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของพี่น้องบ้านธัมมะภาคเหนือค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย Bunma  วันที่ 8 ก.พ. 2566

อนุโมทนา


ความคิดเห็น 6    โดย มังกรทอง  วันที่ 15 ก.พ. 2566

สนทนาธรรมเกิดขึ้น กุศลมี ทางสื่อไลน์เปรมปรีดิ์ เลิศล้ำ อาจารย์สุจินต์นำวิถี ทางถูก ฟังแห่งความจริงค้ำ เด่นด้วยปัญญา