กัลยาณมิตรสูงสุด

 
khampan.a
วันที่  30 พ.ค. 2565
หมายเลข  43179
อ่าน  498

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๕]

กัลยาณมิตรสูงสุด


การเป็นเพื่อนที่ดี คือ ให้ประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจที่ถูกต้อง ทุกคนมีเพื่อน มีเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดี เพื่อนที่ดีนำประโยชน์มาให้เท่านั้นไม่ได้นำมาโทษมาให้เลย ในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรที่สูงสุด คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไร พระองค์ทรงพระมหากรุณา เป็นเพื่อนให้เขาได้ฟังสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเขาจะได้เข้าใจถูกต้อง มิฉะนั้นแล้ว ตลอดในสังสารวัฏฏ์ เข้าใจผิดไม่รู้จักธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ ด้วยความเคารพว่า เพราะพระองค์ทรงเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่สูงสุด พระองค์ให้ความจริงทั้งหมดให้เราได้เข้าใจถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราเองจะเป็นเพื่อนที่ดี หวังดีจริงๆ ให้คนอื่นเข้าใจถูกต้อง ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบ จะชังหรือไม่ชัง จะคิดต่อเราอย่างไรก็ตาม แต่เราไม่เปลี่ยนความมั่นคงที่จะเป็นเพื่อนที่ดีให้เขาเข้าใจถูก

เพื่อนที่ดีเป็นคนดี เพราะหวังดีไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษกับคนอื่นเลยทั้งสิ้น โทษที่เป็นอันตรายสูงสุด ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้คือชาติต่อไปอีกมากมาย ก็คือให้เขาเข้าใจผิด เพราะฉะนั้น ทุกคนเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หวังดีต่อกัน คือ กล่าวคำให้คนอื่นได้พิจารณาว่าคำนั้นถูกต้องหรือเปล่า? และไม่มีคำของใครที่จริงยิ่งกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ทุกคำที่กล่าว กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดง และสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
siraya
วันที่ 31 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 31 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 31 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เข้าใจ
วันที่ 31 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ