สิ่งที่เกิดแล้วดับ จะไม่กลับมาอีกเลย

 
khampan.a
วันที่  2 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43191
อ่าน  544

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๘]

สิ่งที่เกิดแล้วดับ จะไม่กลับมาอีกเลย


คำว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ชื่อ แต่เป็นพระคุณนาม ที่แสดงถึงปัญญาที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ เพราะทรงแสดงความจริงที่กำลังมีทั้งหมด โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น ฟังทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ให้เชื่อ สิ่งที่มีขณะนี้ ต้องเกิด ใครรู้การที่สิ่งนั้นกำลังเกิดบ้าง?

เพราะฉะนั้น ผู้ที่รู้ความจริง ประจักษ์ความจริง ทรงแสดงความจริง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจ ๔๕ พรรษา ทำไมมากและนานอย่างนั้น? เดี๋ยวนี้เราได้ฟังคำของพระองค์กี่นาทีแล้ว เทียบกับที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม ๔๕ พรรษา มากกว่าใครทั้งหมด เช้า สาย บ่าย ค่ำ ดึก ทำไมทรงแสดงมากอย่างนั้น? เพราะเป็นสิ่งที่รู้ยากยิ่ง เดี๋ยวนี้สภาพธรรมที่มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เห็นเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เลย เห็นเมื่อกี้นี้อยู่ไหนแล้ว หาอีกได้ไหม ให้กลับมาอีกได้ไหม? เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ เป็นเพียงหนึ่ง ไม่เกิดซ้ำอีกเลยในสังสารวัฏฏ์

๒๕๐๐ ปีก่อน ก็ไม่มีเห็นเดี๋ยวนี้ และต่อไปก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำพูด แต่เป็นความจริงซึ่งค่อยๆ เข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้จริงๆ ของสภาพธรรมที่เพียงเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่าง


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 3 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 3 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ