เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
khampan.a
วันที่  1 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43185
อ่าน  168

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๗]

เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


กล่าวเฉพาะในโลกนี้มีผู้คนมากมาย แต่มีคนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไหม? บางคนได้ยินบางคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคิดเอง ไม่ศึกษาความละเอียดความลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น เข้าใจผิด ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย แต่เพราะไม่ได้ศึกษาธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะรู้ความจริง ก็ทำให้เห็นผิด เข้าใจผิดได้

เพราะฉะนั้น ผู้ที่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ เป็นผู้ที่เคารพว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์ลึกซึ้ง จึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะเข้าใจจริงๆ ไม่ทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ้นไป เพราะคิดเองหรือเข้าใจผิด

ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม ชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า? พุทธะ หมายความถึง ปัญญา ความเห็นถูก ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏ

ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถที่จะรู้เองเข้าใจเองได้ไหม? เมื่อเป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมเดี๋ยวนี้และรู้ว่าผู้เดียวเท่านั้นที่รู้แจ้งในความเป็นจริงของสภาพธรรมทุกอย่างทุกประการถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง ก็ฟังคำของพระองค์และเริ่มเห็นพระปัญญาที่รู้ความจริง จึงชื่อว่าได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เริ่มเป็นคนตรงที่จะรู้ว่าการเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไร ไม่ใช่การกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ไม่รู้ธรรม ไม่เข้าใจคำของพระองค์เลย พระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อดอกไม้ธูปเทียนหรือการบูชาสิ่งอื่นใด นอกจากให้คนนั้น ได้เกิดความเข้าใจ ซึ่งในสังสารวัฏฏ์ ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ