รู้ว่าเราไม่ดี ชัดเจนกว่าเราไปคิดว่าเขาไม่ดี

 
khampan.a
วันที่  31 พ.ค. 2565
หมายเลข  43182
อ่าน  217

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๑๖]

รู้ว่าเราไม่ดี ชัดเจนกว่าเราไปคิดว่าเขาไม่ดี


ส่วนใหญ่คนจะเห็นความไม่ดีของคนอื่น แต่ไม่เห็นความไม่ดีของตัวเอง คิดว่าคนอื่นเป็นอย่างไร เป็นความคิดของเราเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะรู้จริงๆ ว่าขณะนั้นเขาคิดอะไร เพียงแต่เราคิดว่าเขาคิด เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละความไม่ดีของคนอื่นที่เราบอกว่าเขาไม่ดี แต่เราเอง ขณะที่เห็นว่าเขาไม่ดี ขณะนั้น เราดีหรือเปล่า? เห็นคนอื่นไม่ดี เราว่าเขาไม่ดี แต่เวลาเราไม่ดี เราว่าเราหรือเปล่า? เวลาเราไม่ดี คนอื่นก็ว่าเราไม่ดี แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ดี เพราะฉะนั้น ต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าเราไม่ดี ชัดเจนกว่าเราไปคิดว่าเขาไม่ดี

เฉพาะขณะที่กำลังรู้ว่าไม่ดี ขณะนั้นเริ่มมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรที่จะให้มีมากๆ ต่อไป

การเข้าใจธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เราอยากจะละกิเลสหมด อยากจะถึงนิพพาน แต่เดี๋ยวนี้มีกิเลสก็ไม่รู้ แล้วจะละได้อย่างไร? เพราะฉะนั้น เริ่มเห็นว่ารู้กิเลสของเราเองดีกว่าคิดถึงกิเลสของคนอื่นเพราะเราเพียงคิด ขณะนั้นเป็นความคิดของเรา ความคิดขณะนั้น ดีหรือไม่ดี ที่เห็นแต่ความผิดของคนอื่น แต่ไม่เห็นความผิดของตัวเอง?


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 1 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 1 มิ.ย. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
วันที่ 1 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 2 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ