ตอนหลับแล้วฝันจะถือได้ว่าวิญญานออกจากร่างหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  20 พ.ค. 2565
หมายเลข  43135
อ่าน  127

.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 20 พ.ค. 2565

ในกรณีที่ฝันว่าไปยังสถานที่ต่างๆ ในฝันครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิญญาณ เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง เป็นนามธรรม แปลตามศัพท์ได้ว่า เป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้ง (ซึ่งอารมณ์) เป็นสภาพธรรม ที่เป็นใหญ่เป็นประธาน ในการรู้แจ้งอารมณ์ วิญญาณ กับ จิต เป็นสภาพธรรมอย่างเดียวกัน มีพยัญชนะหลายประการ ที่หมายถึงจิต เช่น มนะ หทยะ วิญญาณ วิญญาณขันธ์ วิญญาณธาตุ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจถึงลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมที่แต่ละบุคคลมีด้วยกันทั้งนั้น (ในชีวิตไม่ปราศจากจิตเลยแม้แต่ขณะเดียว) หนึ่งในนั้น คือ วิญญาณ ดังนั้น จิต กับ วิญญาณ จึงเป็นธรรมอย่างเดียวกัน ต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้น วิญญาณไม่มีการล่องลอย ไม่มีรูปร่าง วิญญาณเป็นธรรมประเภทหนึ่ง เมื่อเกิดแล้วดับไป ไม่กลับมาอีกเลย จิตขณะหนึ่งดับไป เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันที เป็นอย่างนี้อย่างไม่ขาดสาย จนกว่าจะสิ้นสุดสังสารวัฏฏ์

วิญญาณ ในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่หมายถึง วิญญาณล่องลอย ที่เป็นผี ตามที่เข้าใจกัน แต่หมายถึงสภาพธรรมที่รู้อารมณ์ คือ เป็นสภาพรู้ เป็นใหญ่ในการรู้ เรียกว่า วิญญาณ คือ จิตนั่นเอง ครับ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงวิญญาณ ก็คือสภาพธรรมที่เป็น จิต ซึ่งมีหลายประเภท เช่น จักขุวิญญาณ หรือ จิตเห็น โสตวิญญาณ หรือ จิตได้ยิน เป็นต้น

ดังนั้น วิญญาณ หรือ จิต เมื่อเกิด ต้องมีที่เกิดในภพภูมิที่มีขันธ์ 5 ก็เกิดที่รูป เช่น ตา หู หทยรูป เป็นต้น จิตจึงเกิดที่ไหน ดับที่นั่น ไม่ได้ล่องลอยไปไหน ความฝัน ก็คือ จิตที่คิด มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ จิตที่คิด ก็เกิดที่หทยรูป และก็ดับที่หทยรูป จิต วิญญาณ จึงไม่ได้ล่องลอยไปไหน ตามสมมติเรื่องราวที่เป็นบัญญัติ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 21 พ.ค. 2565

-/\-ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จิตหรือวิญญาณ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ สำหรับในภูมิที่มีขันธ์ ๕ จิตจะต้องเกิดที่รูปอันเป็นวัตถุรูปตามควรแก่จิตประเภทนั้นๆ และจิตเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั่น ไม่มีจิตแม้แต่ขณะเดียวที่เที่ยงยั่งยืน ครับ

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

วัตถุรูป
ที่เกิดของจิต

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 22 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ