เมื่อรู้อารมณ์โดยความเป็นนิมิต กิเลสจึงเกิดขึ้น
 
ทรงศักดิ์
วันที่  21 พ.ค. 2565
หมายเลข  43137
อ่าน  114

ปกติเมื่อมีอารมณ์มาปรากฎทางทวารทั้ง๖ ก็จะรู้ว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ เป็นต้นหรือนิมิตบัญญัติ จึงเกิดความยินดีบ้าง ไม่ยินดีบ้างและกิเลสอื่นๆ

ขอเรียนถามว่า หากรู้ว่าอารมณ์ที่มากระทบในขณะนั้นเป็นเพียงสภาพธรรมหรือปรมัตถธรรม กิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือยังครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กิเลสสามารถเกิดขึ้นทางปัญจทวารได้ เช่น เห็น เห็นสิ่งที่ปรากฎทางตา (สี) จิตเห็นดับไป จิตอื่นๆ เกิดต่อ จนถึงชวนจิต มีสีเป็นอารมณ์ เมื่อสะสมกิเลสมา เห็นรูป สีที่ดี โลภะก็ติดข้อง สี ที่เป็นรูปธรรมที่เป็นปรมัตถ์ได้ครับ ทางทวารอื่นๆ ก็เช่นกันครับ นี่เห็นถึงความรวดเร็วของกิเลส ที่ติดข้อง หรือไม่พอใจ ในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ได้ โดยนัยตรงกันข้าม ปัญญา ธรรมฝ่ายดี ก็สามารถมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์ได้ ที่เข้าใจถูกในสีที่ปรากฎในขณะนั้นครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อกุศลที่บางเบา

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 22 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณอ.เผดิมและอ.คำปั่นครับและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ